วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Javascript Tips : แสดงรหัสผ่าน ดูPasswordที่เป็นดอกจัน(*)ในหน้าเว็บเพจด้วย View Passwords Bookmarklet

View Passwords Bookmarklet คืออะไร

View Passwords Bookmarklet เป็น จาวาสคริปต์อีกแบบหนึ่ง ที่ยอมหรืออนุญาตให้เราสามารถทำการตั้งเป็นFavorite หรือตั้งเป็น Bookmark หรือสามารถนำโค้ดจาวาสคริปต์นั้นๆ ไปพิมพ์หรือคัดลอกลงใส่ในช่อง Address bar ของเบราเซอร์(IE, Firefox เป็นต้น) ซึ่งในตัวอย่างนี้ ช่วยให้สามารถอ่านค่า หรือแสดงค่าช่องรหัสผ่านที่ถูกแสดงเป็นดอกจัน(*) ให้เป็นตัวอักขระที่สามารถอ่านได้ หรือสามารถเขียนโค้ดจาวาสคริปต์แบบอื่นๆ ในทำนองคล้ายๆกันนี้ ได้อีกด้วย

แล้ว View Passwords Bookmarklet มันมีประโยชน์ยังไง
View Passwords Bookmarklet ช่วยให้สามารถวิวดูรหัสผ่าน แสดงPassword ที่ถูกคีย์ลงไปในหน้าเว็บเพจที่ โดยเฉพาะ ถ้าเราต้องตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่เราคีย์ลงไปในหน้าเว็บเพจนั้นๆ ถูกต้องหรือไม่(ป้องกันการพลาด หรือโดนล็อคได้) หรือตรวจสอบการคีย์รหัสผ่าน ที่มีการคีย์รหัสผ่านซ้ำ 2 ครั้งเพื่อยันยัน ว่าตรงกันหรือถูกต้องหรือไม่ หรือรวมไปถึงหน้า Save Form จากปลั๊กอิน Extension หรือ Third party software ที่ถูก Add-in นำมาใช้บนเบราเซอร์ด้วย นั่นเอง

วิธี View Passwords Bookmarklet หล่ะ ทำยังไง
สำหรับการใช้งาน View Passwords Bookmarklet นั้น สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ ตามการเขียนโค้ดจาวาสคริปต์ ดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1. คลิกที่ลิงค์ View Passwords ดูรหัสผ่าน เดี๋ยวนี้
จาวาสคริปต์โค้ด เป็นดังนี้
javascript:(function(){var s,F,j,f,i; s = ""; F = document.forms; for(j=0; j<F.length; ++j) { f = F[j]; for (i=0; i<f.length; ++i) { if (f[i].type.toLowerCase() == "password") s += f[i].value + "\n"; } } if (s) alert("Passwords in forms on this page:\n\n" + s); else alert("There are no passwords in forms on this page.");})();

ยกตัวอย่างวิธีใช้แบบที่ 1
จากตัวอย่างหน้าล๊อกอิน ดังรูปต่อไปนี้

จากนั้นให้พิมพ์หรือคัดลอกโค้ดจาวาสคริปต์ข้างต้น ตามวิธีที่ 1. ไปใส่ลงในช่อง Address bar ดังรูปจากนั้นกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด ถ้าหน้าเว็บเพจนั้นๆ ที่เปิดอยู่ มีช่องรหัสผ่านอยู่ ก็จะแสดงรหัสผ่านขึ้นมา ดังรูปวิธีที่ 2. คลิกที่ลิงค์ View Passwords ดูรหัสผ่าน เดี๋ยวนี้

จาวาสคริปต์โค้ด เป็นดังนี้
javascript:void((function(){var%20a,b;b="<"+"html>%5Cn<body>Passwords%20in%20this%20page:<p>%5Cn";(function(c){var%20d,e,f,g,h;for(d=0;d<c.length;d++){try{arguments.callee(c.frames[d]);}catch(i){}}e=c.document.forms;for(f=0;f<e.length;f++){g=e[f];for(h=0;h<g.length;h++){if(g[h].type.toLowerCase()=="password")b+=g[h].value+"<br>%5Cn";}}})(top);b+="</body>%5Cn</html>%5Cn";a=window.open("","","width=200,height=300").document;a.open();a.write(b);a.close();})())

ยกตัวอย่างวิธีใช้แบบที่ 2
จากตัวอย่างหน้าล๊อกอิน ดังรูปต่อไปนี้

จากนั้นให้พิมพ์หรือคัดลอกโค้ดจาวาสคริปต์ข้างต้น ตามวิธีที่ 2. ไปใส่ลงในช่อง Address bar ดังรูปจากนั้นกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด ถ้าหน้าเว็บเพจนั้นๆ ที่เปิดอยู่ มีช่องรหัสผ่านอยู่ ก็จะแสดงรหัสผ่านขึ้นมา ดังรูปลองนำไปใช้ดูนะครับ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ได้ ไม่มากก็น้อย :)