วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552

ขั้นตอนวิธีการถอดถอนหรือลบโปรแกรม SpywareRemover 2009

โปรแกรม SpywareRemover 2009 คืออะไร

โปรแกรม SpywareRemover 2009 เป็น rogue antispyware program ซึ่งเป็นโปรแกรมแอนตี้สปายแวร์หลอก ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้จริง ไม่สามารถกำจัด หรือ Remove Spyware ออกไปจากเครื่องได้ แต่โปรแกรม SpywareRemover 2009 มันถูกออกแบบมาเพื่อหลอกขายซอร์ฟแวร์ให้กับผู้ใช้งานที่ไม่รู้ หรือเข้าใจว่ามันเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดสปายแวร์จริงๆ ซึ่งจะมาในรูปแบบของ Popup หรือ โฆษณาเพื่อหลอกให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม SpywareRemover 2009 ลงในเครื่อง

เมื่อผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรม SpywareRemover 2009 ลงในเครื่องเรียบร้อยแล้ว มันก็จะทำการ Config และติดตั้งตัวเอง ให้รันทำงานอัตโนมัติ ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง โดยครั้งแรกที่ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรม SpywareRemover 2009 ลงไป แล้วทำการรีบู๊ต เมื่อเข้าสู่วินโดวส์ โปรแกรม SpywareRemover 2009 ก็จะรันสแกนเครื่องอัตโนมัติ และฟ้องว่าในเครื่องมี Spyware อยู่มากมายหลายตัว อีกทั้งจะแจ้งเตือนให้ทำการ remove หรือ delete กำจัดสปายแวร์ออกไป ด้วยการซื้อโปรแกรม SpywareRemover 2009 เวอร์ชั่นเต็ม ถึงจะกำจัดสปายแวร์ ออกไปได้ ซึ่งก็เป็นการหลอกขายซอร์ฟแวร์ นั่นเอง

นอกจากนี้เมื่อโปรแกรม SpywareRemover 2009 รันทำงานแล้ว มันจะสร้างข้อความ Alert แจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งไม่เป็นความจริงแตอย่างใด ยกตัวอย่างข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยที่โปรแกรม SpywareRemover 2009 แจ้งเตือน ดังนี้
SpywareRemover2009 Alert!
Warning: someones tries to change IE security level for Local Intranet from Custom to Medium!
An undefined process wants access to IE Security Settings. Don't allow access unless you know changes were initiate by you.

โดยข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยที่โปรแกรม SpywareRemover 2009 แจ้งเตือน จะทำให้เครื่องอืด ช้าลงไป ทำให้เปลืองแรม เปลือง memory และรีซอร์ทโดยรวมของระบบไปด้วย

ทั้งนี้ เมื่อโปรแกรม SpywareRemover 2009 ถูกติดตั้งลงเครื่องแล้ว SpywareRemover 2009 จะติดตั้งไฟล์ต่างๆเหล่านี้ลงไปด้วย ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้
c:\END
c:\Program Files\SpywareRemover2009
c:\Program Files\SpywareRemover2009\cn.exe
c:\Program Files\SpywareRemover2009\cn.xml
c:\Program Files\SpywareRemover2009\InstUp.exe
c:\Program Files\SpywareRemover2009\license.rtf
c:\Program Files\SpywareRemover2009\mfc80.dll
c:\Program Files\SpywareRemover2009\Microsoft.VC80.CRT.manifest
c:\Program Files\SpywareRemover2009\Microsoft.VC80.MFC.manifest
c:\Program Files\SpywareRemover2009\msvcm80.dll
c:\Program Files\SpywareRemover2009\msvcp80.dll
c:\Program Files\SpywareRemover2009\msvcr80.dll
c:\Program Files\SpywareRemover2009\PaymentPage.exe
c:\Program Files\SpywareRemover2009\pv.dat
c:\Program Files\SpywareRemover2009\readme.rtf
c:\Program Files\SpywareRemover2009\settings.ini
c:\Program Files\SpywareRemover2009\SR.exe
c:\Program Files\SpywareRemover2009\SR.xml
c:\Program Files\SpywareRemover2009\unins000.dat
c:\Program Files\SpywareRemover2009\unins000.exe
c:\Program Files\SpywareRemover2009\updateapp.dat
c:\Program Files\SpywareRemover2009\updatedb.dat
c:\Program Files\SpywareRemover2009\Updater.dll
c:\Program Files\SpywareRemover2009\UserAgent.dll
c:\Program Files\SpywareRemover2009\database
c:\Program Files\SpywareRemover2009\database\AutoProcess.dat
c:\Program Files\SpywareRemover2009\database\enemies.dat
c:\Program Files\SpywareRemover2009\database\Summary.dat
c:\Program Files\SpywareRemover2009\database\vbpv.dat
c:\Program Files\SpywareRemover2009\database\quarantine.dat
c:\Program Files\SpywareRemover2009\database\quarantine.dat\#post_quarantine
c:\Program Files\SpywareRemover2009\Quarantine
c:\Program Files\SpywareRemover2009\quaratine.dat
%UserProfile%\Desktop\SpywareRemover2009.lnk
%UserProfile%\Local Settings\Temp\USRM
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SpywareRemover2009
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SpywareRemover2009\Data
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SpywareRemover2009\Data\Abbr
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SpywareRemover2009\Data\ActivationCode
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SpywareRemover2009\Data\ProductCode
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\SpywareRemover2009
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\SpywareRemover2009\Contact customer support.url
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\SpywareRemover2009\SpywareRemover2009 Online Manual.url
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\SpywareRemover2009\SpywareRemover2009.lnk
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\SpywareRemover2009\Uninstall SpywareRemover2009.lnk

และนอกจากนี้ SpywareRemover 2009 ยังตั้งค่าคอนฟิกเพื่อให้รันทำงานอัตโนมัติ ลงบน Windows Registry อีกด้วยดังนี้
HKEY_CURRENT_USER\Software\SpywareRemover2009
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\USRM_is1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SpywareRemover2009
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform "USRM 1.0.165.0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "SpywareRemover2009"

วิธีถอดถอนหรือลบโปรแกรม SpywareRemover 2009 ออกจากเครื่อง

วิธีถอดถอนหรือลบโปรแกรม SpywareRemover 2009 ออกจากเครื่องนั้น สามารถใช้โปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware ลบหรือกำจัดออกไปได้ครับ

ซึ่งมีขั้นตอนการถอดถอนหรือลบโปรแกรม SpywareRemover 2009 ดังต่อไปนี้ :-
วิธีที่ 1 ให้ใช้ Add/Remove Program ที่มากับ Windows นั้น ทำการถอดถอนหรือลบโปรแกรม SpywareRemover 2009 ออกไปจากระบบ แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ในเคสนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าโปรแกรม SpywareRemover 2009 จะทำการ disable option remove ทำให้เราไม่สามารถที่จะเลือก remove มันออกไปจากระบบได้

วิธีที่ 2 ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware เพื่อรันกำจัดโปรแกรม SpywareRemover 2009 ออกไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่:

และดูไกด์ไลน์หรือขั้นตอนวิธีการ เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware ได้ที่บทความ รีวิว MalwareBytes Anti-malware โปรแกรมฟรี แอนตี้และกำจัดมัลแวร์

ลองนำวิธีการข้างต้นไปใช้ถอดถอนหรือลบโปรแกรม SpywareRemover 2009 ออกจากเครื่องดูนะครับ ติดขัดหรือสงสัยประการใด โพสต์คอมเม้นท์ถามได้ครับ :)

1 ความคิดเห็น: