วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

"ลอยกระทง" ปีนี้ จะไปเที่ยวที่ไหนดีน้า

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คงจะทราบกันดีแล้วนะครับว่า เมื่อถึงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือราวเดือนพฤศจิกายนนั้น เป็นช่วงของเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  ดังปรากฏหลักฐาน จากหนังสือเรื่อง นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ กล่าวถึง นางนพมาศซึ่งมียศเป็นท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกพระร่วงเจ้า (พระเจ้าอรุณกุมาร) เกี่ยวกับเทศกาลนี้ว่าในฤดูเดือน 12 เป็นเวลาเสด็จลงประพาสลำน้ำตามพระราชพิธีในเวลากลางคืน พระอัครมเหสีและสนมฝ่ายในตามเสด็จ ในเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรการนักขัตฤกษ์ ซึ่งเหล่าราษฎรต่างเล่นในแม่น้ำตามกำหนดปี เมื่อนางนพมาศได้เข้ามารับราชการ จึงได้คิดอ่านทำกระทงถวายพระเจ้าแผ่นดิน เป็นรูปดอกบัวและดอกไม้ต่างๆ ให้ทรงลอยตามสายน้ำและคิดคำขับร้องขึ้นถวายให้ พระเจ้าแผ่นดิน จึงทรงดำริจัดเรือพระที่นั่งเทียบขนานกันให้กว้างใหญ่สำหรับ สนมฝ่ายในจะได้ตามเสด็จประพาสได้มากกว่าแต่ก่อน

ลอยกระทง

ซึ่งพิธีลอยกระทง นี้ สันนิษฐานว่าได้มาจากอินเดีย ตามลัทธิพราหมณ์ เชื่อว่า ลอยกระทงเพื่อบูชาแม่น้ำคงคงอันศักค์สิทธิ์ของอินเดีย และลอยกระทงเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า คือ พระนารายณ์ ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่กลางเกษียรสมุทร

นอกจากนี้ ยังมีคติ ความเชื่อ หรือที่มา เกี่ยวกับวันลอยกระทง มีอยู่หลายตำนาน ได้แก่

1. การลอยกระทงเพื่อ บูชารอยพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทานที เมื่อราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในสาครพิภพ
2. การลอยกระทงเพื่อ บูชาจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า
3. การลอยกระทงเพื่อ ต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรด พระพุทธมารดา
4. การลอยกระทงเพื่อ บูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
5. การลอยกระทงเพื่อ บูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์ คือ บูชาพระนารายณ์ ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร
6. การลอยกระทงเพื่อ บูชาพระอุปคุตตเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลหรือสะดือทะเล
7. เทศกาลไหลเรือไฟ ของทางภาคอีสาน
8. การลอยกระทงเพื่อ ขอขมาแก่พระแม่คงคา

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราว เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา คติ ความเชื่อ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเพื่อนๆ สามารถค้นหา อ่านได้เพิ่มเติมในหน้าเว็บต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต

แล้วเพื่อนๆหล่ะครับ "ลอยกระทง" ปีนี้ มีนัดจะไปเที่ยวกับใคร ที่ไหนกันหล่ะครับ

ถ้าหากว่ายังไม่ได้นัดใคร หรือไม่ทราบว่าจะไปเที่ยวงานลอยกระทงที่ไหนดี วันนี้ผมมาแนะนำ 6 พื้นที่หลักๆ ใน 5 จังหวัด สำหรับจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว และมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละภูมิภาค อันได้แก่

1. ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2550

2. ประเพณียี่เป็ง จ.เชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2550

3. ประเพณีลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2550

4. ประเพณีลอยกระทงกรุงเก่าสี่มุมเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550

5. ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.ตาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2550

6. และมหกรรมโคมไฟเฉลิมพระเกียรติฯ สีสันเมืองใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2550

สำหรับใครที่มีแพลน หรือวางแผน ว่าจะไปเที่ยวงานลอยกระทง ณ สถานที่จัดงาน จัดกิจกรรมใด ก็อย่าลืมเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง ศึกษาข้อมูลการเดินทาง และที่พักให้ดีนะครับ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ การมีจิตสำนึก ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์และความสะดวกสบายส่วนตน ซึ่งเราทุกคนสามารถทำได้ ด้วยการใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย ใบตอง ใบไม้ ดอกไม้ ผัก ผลไม้ต่างๆ หรือแม้แต่ขนมปัง ที่ย่อยสลายได้ง่าย และร่วมด้วยช่วยกันงดใช้โฟมหรือพลาสติกในการทำกระทง เพราะกระทงโฟมเป็นตัวที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ทำลายสิ่งแวดล้อม แม่น้ำลำคลอง ทั้งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ระยะยาวอีกด้วย รวมไปถึงการระมัดระวัง รักษาความปลอดภัย ในขณะลอยกระทง และขอให้เพื่อนๆลอยกระทงในสถานที่ปลอดภัย และอย่าได้เล่นประทัด ดอกไม้ไฟ หรือลูกปา ที่อาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญและก่อให้เกิดอันตราย รวมไปถึงอุบัติเหตุต่างๆด้วยครับ

"ลอยกระทง เที่ยวสนุก อนุรักษ์ประเพณีไทย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม"

เอ้า! ว่าแล้วก็มาเตรียมตัวร้องเพลง รำวงวันลอยกระทง เพื่อให้เข้ากับช่วงเทศกาล และจะได้สนุกสนานกับการไปเที่ยวงานเทศกาลวันลอยกระทง ตามสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆ ที่จัดงานกันดีกว่าครับ

ลอยกระทง

เนื้อเพลง รำวงวันลอยกระทง

"วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ"

ดาวน์โหลด เพลง ลอยกระทง สำหรับเอาเปิดฟัง หรือใส่ริงโทนโทรศัพท์ ก็ได้นะครับ
เพลงรำวงวันลอยกระทง - เวอร์ชันภาษาไทย
ชนิดไฟล์ mp3 ขนาด 5.2 MB
เพลงรำวงวันลอยกระทง - เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
ชนิดไฟล์ mp3 ขนาด 5.2 MB
เพลงรำวงวันลอยกระทง
ชนิดไฟล์ midi ขนาด 16 KB

ผู้ใช้ IE
- คลิกขวาที่ลิงก์ แล้วเลือก Save Target As...
ผู้ใช้ Firefox
- คลิกขวาที่ลิงก์ แล้วเลือก Save Link As...

สุดท้าย ใครใกล้ หรือสะดวกที่ไหน ก็ไปเที่ยวงานลอยกระทงกันได้นะครับ สำหรับผมหมายตาไว้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา "เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้" ครับ

ที่มา
- เนื้อเพลงรำวงวันลอยกระทง: thummada.com
- เพลงรำวงวันลอยกระทง (mp3): loikrathong.net
- เพลงรำวงวันลอยกระทง (midi):thaitrip.com

ลอยกระทง

17 ความคิดเห็น:

 1. ข้อมูลลอยกระทงที่บล็อกนี้แน่นจริง ๆ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณสำหรับ ข้อมูลดี ๆ ครับ ผมได้ทราบ เรื่องลอยกระทง ก็จากที่นี่เอง *-*

  ตอบลบ
 3. ข้อมูลเยอะดีจัง อยากไปลอยกระทงแล้วสิ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล อยากให้ถึงวันเร็วๆจัง

  ตอบลบ
 5. น่าไปลอยกระทงด้วยคนแฮะ ข้อมูลแน่นเพียบเลย

  ตอบลบ
 6. แวะมาโหลดเพลงลอยกระทงครับ
  ขอบคุณมาก ๆ

  ตอบลบ
 7. มา ลอยกระทง ด้วยคนครับ อิอิ

  ตอบลบ
 8. อารายกันเนี่ย คนลอยกระทงเยอะแย่ะเต็มไปหมด .....

  ตอบลบ
 9. แวะมาเก็บข้อมูลครับ ถ้าสนใจ ทำกระทงออนไลน์ ลอยกระทงออนไลน์ แวะกลับที่บล็อกผมได้ครับ

  ตอบลบ
 10. เที่ยวที่เชียงใหม่บ้านเกิด

  อิอิ  ปล.ขอบคุณสำหรับเพลงนะคะ

  ตอบลบ
 11. มาร่วมลอยกระทงด้วยอีกคนครับ :D

  ตอบลบ
 12. พี่ก็มาด้วยคนน๊า ปีนี้เหงาจัง ไม่มีใครชวนเล้ย...จะมาลอยแถวนี้ด้วยคนน๊า.....

  ตอบลบ
 13. ไต่ลิ้งมา ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
  ยังไม่รู้จะลอยไหม

  ตอบลบ
 14. :oops: แวะมาเยี่ยมครับ
  *คอมเม้นท์ หน่อยนะครับ :wink:

  ตอบลบ
 15. อีกไม่ถึงวันก็ถึงวันลอยกระทง แล้วสินะ

  ตอบลบ
 16. garcinia cambogia...

  “ลอยกระทง” ปีนี้ จะไปเที่ยวที่ไหนดีน้า | เว็บมอนสเตอร์บล็อก - ข่าวไอที ไอที คอมพิวเตอร์ทิป อà¸...

  ตอบลบ
 17. Information about China and Hong Kong wikipedia...

  “ลอยกระทง” ปีนี้ จะไปเที่ยวที่ไหนดีน้า | เว็บมอนสเตอร์บล็อก - ข่าวไอที ไอที คอมพิวเตอร์ทิป อà¸...

  ตอบลบ