วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วิธีเช็คเวลาที่ใช้ในการรีสตาร์ทเครื่องด้วย VBScript

อยากรู้ไหมว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คของคุณใช้เวลาในการ reboot หรือ restart เครื่องนานเท่าไหร่?

วันนี้ผมมีวิธีที่ช่วยให้คุณสามารถทดสอบดูเวลา ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คของคุณใช้เวลาไปในการ reboot หรือ restart เครื่อง ดังต่อไปนี้

1. เปิด notepad หรือโปรแกรม text editor ใดๆ ขึ้นมา แล้วสร้างเอกสาร text ไฟล์ ใหม่

2. จากนั้นคัดลอกข้อความต่อไปนี้ ลงไป
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim Wsh, Time1, Time2, Result, PathFile, MsgResult, MsgA, AppName, KeyA, KeyB, TimeDiff
MsgA = "Please close all running applications and click on OK."
KeyA = "HKEY_CURRENT_USER\Software\RestartTime\"
KeyB = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\RestartTime"
AppName = "[Webmonster] Reboot Time"
Set Wsh = CreateObject("WScript.Shell")
PathFile = """" & WScript.ScriptFullName & """"
Result = wsh.RegRead(KeyA & "Times")
if Result = "" then
MsgResult = Msgbox (MsgA, vbOKCancel, AppName)
If MsgResult = vbcancel then WScript.Quit
Wsh.RegWrite KeyA & "Times", left(Time,8), "REG_SZ"
Wsh.RegWrite KeyB, PathFile, "REG_SZ"
Wsh.Run "cmd /c Shutdown -r -t 00", false, 0
else
Wsh.RegDelete KeyA & "Times"
Wsh.RegDelete KeyA
Wsh.RegDelete KeyB
TimeDiff = DateDiff("s",Result,left(Time,8))
MsgBox "Your computer reboots in " & TimeDiff & " seconds", VbInformation, AppName
end if
wscript.Quit

3. จากนั้นบันทึกไฟล์ไว้ที่หน้าจอ desktop หรือตามแต่ที่ต้องการ โดยตั้งชื่อไฟล์ตามที่คุณต้องการ แต่ต้องเป็นเป็นนามสกุล .vbs เท่านั้น (ยกตัวอย่างชื่อ CheckRebootTime.vbs) หรือ สามารถดาวน์โหลดVBScriptCheckRebootTime ได้

4. จากนั้นให้ทำการปิดหน้าต่างโปรแกรมออกไปให้หมด จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ CheckRebootTime.vbs แล้วจะปรากฏไดอะล๊อกซ์ดังรูป5. ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการ reboot เครื่องเพื่อทดสอบเวลา

6. หลังจากที่เครื่อง reboot แล้ว จะปรากฏไดอะล๊อกซ์ดังรูปที่บอกว่าเครื่องคุณใช้เวลาในการ reboot ไปกี่วินาที

โห นี่เครื่องผมใช้เวลาไปตั้ง 190 วินาทีแหน่ะ นานมาก(เครื่องที่ office ไม่รู้เค้าเช็คอะไรบ้าง แถม service เพียบ)

หมายเหตุ สามารถใช้ทดสอบได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คที่ติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista เท่านั้นนะครับ

ลองนำไปทดสอบดูนะครับ หรือใครจะแวะกลับมาโพสต์บอกให้เพื่อนๆดูในนี้ก็ได้ครับ แต่สำหรับเครื่องที่ผมใช้งานสงสัยจะนานสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น