วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552

ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตพร้อมวิดีโออธิบายประกอบ

จากที่เห็นในหลายๆเว็บบอร์ด เห็นมีคำถามเกี่ยวกับประวัติอินเตอร์เน็ต ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งบทความที่จะช่วยอธิบายความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต รวมทั้งประวัติอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เอาหล่ะ ไปดูกันเลยดีกว่าครับ

อินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต (Internet) ระบบเน็ตเวิร์ก (เครือข่าย) ขนาดใหญ่ที่ต่อเชื่อมเน็ตเวริก์ต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วย กันเปรียบเสมือนห้องสมุดสาธารณะขนาดมหึมา ที่มีข้อมูลต่าง ๆ มากมายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือความบันเทิง

ประวัติอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต มีพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต (Arp Anet เรียกสั้น ๆ ว่า อาร์พา) ที่ตั้งขึ้นในปี 2512 เป็นเครือข่ายคอมพิวเคอร์ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่ใช้ในงานวิจัยด้านทหาร (ARP : Advanced Research Project Agency)

มาถึงปี 2515 หลังจากที่เครือข่ายทดลองอาร์พาประสบความสำเร็จอย่างสูง และได้มีการปรับปรุงหน่วยงานจากอาร์พามาเป็นดาร์พา (Defense Advanced Research Project Agency: DARPA) และในที่สุดปี 2518 อาร์พาเน็ตก็ขึ้นตรงกับหน่วยการสื่อสารของกองทัพ (Defense Communication Agency)

ในปี 2526 อาร์พาเน็ตก็ได้แบ่งเป็น 2 เครือข่ายด้านงานวิจัย ใช้ชื่ออาร์พาเน็ตเหมือนเดิม ส่วนเครือข่ายของกองทัพใช้ชื่อว่า มิลเน็ต (MILNET : Millitary Network) ซึ่งมีการเชื่อมต่อโดยใช้ โพรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet) เป็นครั้งแรก

ในปี 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของอเมริกา (NSF) ได้ ให้เงินทุนในการสร้างศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 6 แห่ง และใช้ชื่อว่า NSFNETและพอมาถึงปี 2533 อาร์พารองรับภาระที่เป็นกระดูกสันหลัง (Backbone) ของระบบไม่ได้ จึงได้ยุติอาร์พาเน็ต และเปลี่ยนไปใช้ NSFNET และเครือข่ายขนาดมหึมา จนถึงทุกวันนี้ และเรียกเครือข่ายนี้ว่า อินเตอร์เน็ต โดยเครือข่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกา และปัจจุบันนี้มีเครือข่ายย่อยมากถึง 50,000 เครือข่ายทีเดียว และคาดว่า ภายในปี 2543 จะมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งโลกประมาณ 100 ล้านคน หรือใกล้เคียงกับประชากรในโลกทั้งหมด

ประวัติอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยนั้น อินเตอร์เน็ตเริ่มมีบทบาทอย่างมากในช่วงปี 2530-2535 โดยเริ่มจากการเป็นเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย (Campus Network) แล้วจึงเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2535 และ ในปี 2538 ก็มี การเปิดให้ บริการอินเตอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ (รายแรก คือ อินเตอร์เน็ตเคเอสซี) ซึ่งขณะนั้น เวิร์ลด์ไวด์เว็บ (www.) กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในอเมริกา อย่างไรก็ตาม อินเตอร์เน็ต บางครั้งก็มีการเรียกย่อเป็น เน็ต (Net) หรือ The Net ด้วยเช่นเดียวกัน อีกคำหนึ่งที่หมายถึงอินเตอร์เน็ตก็คือ เว็บ (Web) และ เวิร์ลด์ไวด์เว็บ (World – Wide Web) (จริง ๆ แล้ว เว็บเป็นเพียงบริการหนึ่งของอินเตอร์เน็ตเท่านั้น แต่บริการนี้ ถือว่าเป็นบริการที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด

วิดีโออธิบายประกอบประวัติอินเตอร์เน็ต(ภาษาอังกฤษ)
วิดีโออธิบายประกอบประวัติอินเตอร์เน็ตนี้ เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความยาวประมาณ 8 นาทีกว่าๆ ซึ่งอธิบายประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ตอนต้น เริ่มกำเนิดจวบจนถึงปัจจุบัน ลองฟังดูนะครับ จะเข้าใจและเห็นภาพยิ่งขึ้น

[youtube 9hIQjrMHTv4]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น