วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สาระพันปัญหาการติดตั้งโปรแกรมMalwareBytes Anti-Malware ไม่ได้จากที่ได้แนะนำโปรแกรมMalwareBytes Anti-malware โปรแกรมฟรี แอนตี้และกำจัดมัลแวร์ ไปแล้วนั้น จะได้ยิน feedback หรือเสียงตอบรับมาเกี่ยวกับการติดตั้งและอัพเดทโปรแกรมMalwareBytes Anti-Malware มาพอสมควร อย่างเช่น

  • ดาวน์โหลดไปแล้ว ทำการติดตั้งไม่ได้

  • ติดตั้งไปแล้ว แต่พอจะรันอัพเดทกลับไม่สามารถอัพเดทได้

  • ติดตั้งไปแล้ว แต่รันใช้งานไม่ได้หรือรันไปแล้วหน้าจอไม่ขึ้น

  • เป็นต้น


วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรมMalwareBytes Anti-Malware ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

กรณีที่1. ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมMalwareBytes Anti-Malware ลงเครื่องได้

  • วิธีแก้ไข ข้อที่ 1. ขณะดาวน์โหลด ให้ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ตัวติดตั้งโปรแกรมMalwareBytes Anti-Malware ก่อนทำการบันทึกลงเครื่อง โดยเมื่อคลิกที่ลิงค์ดาวน์โหลดMalwareBytes Anti-Malware เมื่อหน้าต่างบันทึกโชว์ขั้นมา ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ จากเดิมจะเป็น mbam-setup.exe ให้เปลี่ยนเป็นชื่ออื่น เช่น antimalware.exe, setup-antimalware.exe, mbapp.exe หรือชื่ออื่นตามแต่ต้องการ แล้วทำการบันทึกลงไว้ที่หน้าจอ desktop จากนั้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็ดับเบิ้ลคลิกเพื่อทำการรันติดตั้งตามขั้นตอนต่อไป ถ้าหากยังติดตั้งไม่ได้อีก ให้ลองวิธีแก้ไข ข้อที่ 2.

  • วิธีแก้ไข ข้อที่ 2. เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ติดตั้งโปรแกรมMalwareBytes Anti-Malware ที่ดาวน์โหลดมาแล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • - ให้ไป My Computer > คลิกเมนู Tools > เลือก Folder Options... > ไปที่แท๊บ View > จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ "Display the contents of system folders" > จากนั้นให้คลิกเครื่องหมายถูกออกหน้าข้อความ "Hide file extensions for known file types"  > แล้วกดปุ่ม Apply > OK

  • - ต่อมาให้คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ติดตั้งโปรแกรมMalwareBytes Anti-Malware ที่ดาวน์โหลดมาแล้ว > เลือกเมนู Rename > แล้วเป็นนามสกุลไฟล์จาก .exe ไปเป็น .bat หรือ .com หรือ .pif หรือ .scr > จากนั้นกดปุ่ม Enter แล้วทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อแล้ว เพื่อทำการรันติดตั้งต่อไป


ส่วนกรณีที่ติดตั้งไปแล้ว แต่พอจะรันอัพเดทกลับไม่สามารถอัพเดทได้ หรือกรณีติดตั้งไปแล้ว แต่รันใช้งานไม่ได้หรือรันไปแล้วหน้าจอไม่ขึ้น จะมาบอกกล่าวกันในวันถัดไปนะครับ ;)

1 ความคิดเห็น: