วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2551

Blue Screen of Death(จอฟ้ามรณะ)กับรหัสความผิดพลาดและแนวทางแก้ไข

จากบทความ ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้รีสตาร์ท เมื่อเกิด Blue Screen of Death(จอฟ้ามรณะ) ก่อนหน้านี้ ผมได้อธิบาย ขั้นตอนวีธีการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้รีสตาร์ทตัวเอง เมื่อเกิด blue screen เพื่อที่เราจะได้ดูรายละเอียด error code, stop code หรือรหัสความผิดพลาดได้ ซึ่งความผิดพลาดที่อาจจะเคยเจอกันบ่อยๆ ก็ได้แก่ :-

 • Attempted Write To Readonly Memory

 • Bad Pool Caller

 • Data Bus Error

 • Driver IRQL Not Less Or Equal

 • Driver Power State Failure

 • Driver Unloaded Without Cancelling Pending Operations

 • Hardware Interrupt Storm

 • Inaccessible Boot Device

 • Kernel Data Inpage Error

 • Kernel Stack Inpage Error

 • Kmode Exception Not Handle

 • Mismatched Hal

 • No More System PTEs

 • NTFS File System

 • Page Fault In Nonpaged Area

 • Status Image Checksum Mismatch

 • Thread Stuck In Device Driver

 • unexpected Kernel Mode Trap

 • Unmountable Boot Volume


ซึ่งติดตามบทความเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิด blue screen และแนวทาง วิธีแก้ไขปัญหา กันต่อในบทความ สาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหา Blue Screen of Death(จอฟ้ามรณะ) กันต่อไปนะครับ

6 ความคิดเห็น:

 1. http://super-new-s.info
  I confirm. So happens. We can communicate on this theme.

  ตอบลบ
 2. http://super-new-s.info
  In my opinion you are mistaken. I can defend the position. Write to me in PM, we will communicate.

  ตอบลบ
 3. I have visited your blog before. The more I take in, the more I keep coming back! :-)

  ตอบลบ
 4. ahhhh... some good blog reading, nice that I stumbled upon this info. Thank you!

  ตอบลบ
 5. http://myacaiberrycoloncleansediet.com/acai-berry-detox Thanks for that awesome posting. It saved MUCH time :-)

  ตอบลบ